SZKOLENIA

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, uczniem, studentem i chciałbyś zdobyć zawód aby zmienić swoje życie – zapraszamy na profesjonalne kursy zawodowe.
Prowadzimy zarówno szkolenia płatne, jak i bezpłatne w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE (j
eśli spełnisz wymaganie zawarte w regulaminie projektu, możesz ukończyć kurs nie ponosząc nakładów finansowych)

Poniżej przedstawiamy kilka propozycji szkoleń:

KURS FRYZJER

Marzysz o tym aby zdobyć nowy zawód? Pracować z ludźmi, mieć własny salon fryzjerski? Masz zdolności manualne, wyobraźnię przestrzenną, potencjał i chciałbyś tworzyć fryzury? Jeśli jesteś osobą systematyczną i masz ambicję i chęć do nauki w ciągu 2 miesięcy przygotujemy Cię do egzaminu czeladniczego i samodzielnej pracy w zawodzie fryzjera. Kurs obejmuje 160 godzin zegarowych zajęć (w tym 128godzin praktyki w renomowanym zakładzie fryzjerskim oraz 32 godzin teorii). Uczestnikom kursu zapewniamy materiały i narzędzia do ćwiczeń, kosmetyki, książki i materiały piśmiennicze. Nauka w maksymalnie 10-cio osobowych grupach. Po zakończeniu szkolenia absolwent szkolenia potrafi:
1. Wykonać fryzurę damską zgodnie z wymaganiami:
• przeprowadzić diagnozę stanu włosów i skóry głowy klientki;
• ustalić rodzaj, formę i zakres usługi z uwzględnieniem życzenia klientki;
• zabezpieczyć odzież klientki;
• przygotować głowę do farbowania;
• wykonać strzyżenie włosów zgodnie z ustaleniami;
• wyciskać fale na mokro;
• przeprowadzić farbowanie włosów zgodnie z ustaleniami;
• przeprowadzić wodną ondulację włosów zgodnie z ustaleniami;
• wykonać fryzurę zgodnie z ustaleniami i aktualną modą z zastosowaniem środków stylizacyjnych i utrwalających fryzurę;
• kontrolować jakość wykonywanej pracy i usuwać usterki;
• utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;
• wykonać zadanie w przewidzianym czasie;
• uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i przybory, rozliczyć materiały, zagospodarować odpady.
2. Wykonać fryzurę męską zgodnie z wymaganiami:
• przeprowadzić diagnozę stanu włosów i skóry głowy klienta;
• ustalić rodzaj, formę i zakres usługi z uwzględnieniem życzenia klienta;
• zabezpieczyć odzież klienta;
• wykonać strzyżenie określoną metodą;
• wykonać strzyżenie i uformować brodę lub wąsy;
• wykonać fryzurę z zastosowaniem środków stylizacyjnych i utrwalających fryzurę;
• kontrolować jakość wykonywanej pracy i usuwać usterki;
• utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;
• wykonać zadanie w przewidzianym czasie;
• uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i przybory, rozliczyć materiały, zagospodarować odpady.

KURS KUCHARZ


Jeśli gotowanie jest Twoją pasją, sposobem spędzania wolnego czasu lub elementem życia zawodowego, to zapraszamy Cię na kurs „Kucharz” w celu zgłębienia tajników gotowania lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, zwiększających z kolei szansę awansu lub zatrudnienia w branży kulinarnej. Oferowane szkolenie skierowane jest do miłośników gotowania, jak również do osób bez wcześniejszego doświadczenia, które marzą o zdobyciu nowych umiejętności w celu podjęcia pracy w szeroko pojętej gastronomii.

Cele szkolenia:
Celem kursu jest uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu Kucharz. Uczestnicy po ukończeniu kursu będą potrafili ocenić jakość produktów żywieniowych, zdobędą wiedzę na temat wyposażenia zakładu gastronomicznego, obróbki wstępnej poszczególnych grup surowców, wymogów systemu HACCP w gastronomii, jak również zasad możliwości ekspozycji wyrobów kulinarnych. Program szkolenia jest przygotowany w oparciu o podstawę programową dla zawodu kucharz i dostosowany do standardów egzaminacyjnych. Zajęcia prowadzone są w postaci wykładów oraz zajęć praktycznych. Wykłady odbywają się w siedzibie naszej firmy, zajęcia praktyczne zaś w profesjonalnych zakładach gastronomicznych. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą szkoleniową, która chętnie dzieli się z kursantami swoją wiedzą i doświadczeniem gastronomicznym, udzielając licznych porad, oraz wskazówek merytorycznych. Podczas realizacji zajęć praktycznych uczestnicy korzystają z wyposażenia, materiałów i narzędzi przeznaczonych dla pracownika gastronomii. Istnieje możliwość dostosowania harmonogramu zajęć do uczestników – dogodne dni oraz godziny zajęć. Staramy się organizować niewielkie grupy dzięki czemu każdy uczestnik może liczyć na indywidualne podejście trenera.
Program szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych:
1. Podstawy żywienia człowieka
2. Ocena towaroznawcza produktów żywieniowych
3. Obróbka kulinarna surowców spożywczych
4. Profesjonalna organizacja stanowiska pracy
5. Charakterystyka i obsługa maszyn oraz urządzeń kuchennych
6. Dobra praktyka higieniczna z elementami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP)
7. Sporządzanie różnego rodzaju potraw, sosów, ciast
8. Dobieranie przypraw, dodatków do konkretnych dań
9. Aranżacja potraw oraz okolicznościowa dekoracja stołów
Liczba godzin szkolenia: 150 w tym 30 godz. zajęć teoretycznych (godz. dydaktyczne) i 120 godz. zajęć praktycznych (w godzinach zegarowych).
W cenę kursu wliczone są: materiały dydaktyczne, surowce spożywcze na zajęcia praktyczne, ubranie robocze.


KURS FLORYSTA

Zapraszamy wszystkich chętnych pasjonujących się tworzeniem kompozycji kwiatowych oraz dekorowaniem wnętrz, posiadających zmysł estetyczny oraz zdolności manualne do wzięcia udziału w kursie florystycznym organizowanym przez Centrum Kształcenia Kadr Omega.

Kurs skierowany jest do osób, które chcą poznać zawód florysty od podstaw, jak również do tych, którym zależy na podniesieniu kwalifikacji zawodowych oraz do tych, którzy planują uruchomić własną działalność gospodarczą związaną z florystyką, aranżacją wnętrz czy rękodziełem artystycznym.
Cele szkolenia:
Nasze szkolenie pozwala poznać rodzaje materiałów stosowanych we florystyce jak również zasady komponowania bukietów na różne okazje: np. śluby, pogrzeby, święta oraz możliwości dekorowania wnętrz przy użyciu gotowych aranżacji florystycznych. Ponadto dostarcza praktycznej wiedzy na temat gatunków roślin ozdobnych i specyfiki ich uprawy oraz omawia trendy i zasady, jakie panują w bukieciarstwie.
Sposób realizacji oraz program szkolenia:
Program szkolenia jest dostosowany do standardów kwalifikacji zawodowych w zakresie florystyki. Kurs realizowany jest w postaci wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń praktycznych. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne odbywają się w profesjonalnej kwiaciarni z udziałem mistrza szkolącego, który chętnie dzieli się z kursantami swoją wiedzą i doświadczeniem florystycznym, udzielając licznych porad, oraz wskazówek merytorycznych. Podczas realizacji zajęć praktycznych uczestnicy korzystają z wyposażenia, materiałów i narzędzi przeznaczonych dla florysty. Istnieje możliwość dostosowania harmonogramu zajęć do uczestników – dogodne dni oraz godziny zajęć. Staramy się organizować niewielkie grupy dzięki czemu każdy uczestnik może liczyć na indywidualne podejście trenera.
Program szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych: 1.Florystyczne zasady kompozycyjne (elementy, kształty, proporcje i barwy kompozycji).
2. Materiałoznawstwo (artykuły i dodatki dekoracyjne, wstążki, papiery, druty, inne materiały ozdobne).
3. Materiał roślinny (anatomia i fizjologia roślin, kwiaty cięte, doniczkowe, suche, asortyment roślin ozdobnych).
4. Zajęcia praktyczne (sztuka układania kwiatów w naczyniach, dekoracje stołów, florystyka ślubna, żałobna, dekoracja jednego kwiatu, dekoracje okolicznościowe).
Uwaga! Program szkolenia może być dopasowywany do indywidualnych potrzeb i umiejętności uczestników. Nasi absolwenci po ukończeniu kursu są w pełni przygotowani do pracy w zawodzie Florysty, otrzymują zaświadczenia na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku, w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652).
Liczba godzin:
Liczba godzin edukacyjnych szkolenia (w godzinach zegarowych): 90, w tym 16 godz. zajęć teoretycznych i 74 godz. zajęć praktycznych.. W cenę wliczony jest: materiał florystyczny, pomoce dydaktyczne, podręczniki, narzędzia, serwis kawowy.

SZKOLENIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


Jesteś uzdolniony technicznie? Twoją pasją są samochody i ich budowa? Zapraszamy na kurs mechaniki pojazdowej, który jest przeznaczony dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą mechanika pojazdów samochodowych.
Na nasze warsztaty zapraszamy wszystkich którzy chcą samodzielnie naprawić swój samochód lub chcą nauczyć się nowego fachu.
Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w warsztacie samochodowym w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz przygotowanie uczestników kursu do egzaminu czeladniczego przed komisją Izby Rzemieślniczej.
Część teoretyczna (30 godzin) kursu składa się z czterech bloków tematycznych:
1.Techniczne podstawy zawodu
2.Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych
3.Przedsiębiorczość, organizacja i bezpieczeństwo pracy
4.Rysunek zawodowy, przygotowanie do egzaminu czeladniczego Część praktyczna jest realizowana w czynnym warsztacie samochodowym gdzie podczas 170 godzin praktyk uczestnicy szkolenia poznają budowę i zasady działania układów znajdujących się w pojazdach samochodowych.

KURS STOLARZ

Zapraszamy na 160 godzinny kurs stolarstwa. Szkolenie zapewnia zdobycie wiadomości i umiejętności z zakresu całego cyklu produkcyjnego mebli.
Od tartaku poprzez suszenia drewna produkcję elementów mebli, lakiernię, montaż mebli. Kurs przygotowuje do pracy w zawodzie stolarz i uprawnia do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego.
Uczestnik kursu zapozna się z metodą wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń, stosowanych w stolarstwie, wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed komisją Izby Rzemieślniczej.
Zdobyte kwalifikacje są honorowane w Unii Europejskiej.

SZKOLENIE MONTER INSTALCJI SANITARNYCH I C.O.


Zapraszamy na 160 godzinny kurs zawodowy „Monter instalacji sanitarnych i c.o.”
Szkolenie przygotowuje do wykonywania czynności związanych z zawodem montera instalacji sanitarnych oraz egzaminu czeladniczego lub sprawdzającego.
Kurs trwa 160 godzin, zajęcia odbywają się w godzinach 8.00 -16.00. Program szkolenia zawiera:
1. Technologie robót instalacyjnych
•Wprowadzenie do zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych
•Wiadomości ogólne o budowlach
•Elementy bhp przy robotach instalacyjnych
•Roboty towarzyszące
•Montaż i demontaż instalacji wody zimnej i ciepłej, wody użytkowej oraz połączenia wodociągowego
•Montaż i demontaż instalacji kanalizacyjnej
•Montaż i demontaż instalacji grzewczych
•Montaż i demontaż elementów wentylacji i klimatyzacji
•Montaż i roboty remontowe instalacji gazowej i przyłącza gazowego

2. Dokumentacja techniczna
Podstawy rysunku technicznego
•Podstawowe konstrukcje geometryczne
•Zasady wymiarowania rysunków
•Przekroje i pół-widoki – półprzekroje
•Rzutowanie prostokątne
•Rzutowanie aksonometryczne
•Rysunek odręczny i schematyczny
•Oznaczenia graficzne na rysunkach technicznych elementów budowlanych i instalacyjnych
Elementy miernictwa instalacyjnego
Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku, w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652)..


KURS DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU


Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godz., w tym:
1) zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 40 godz.;
2) umiejętności dydaktyczne – 8 godz. Zajęcia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki są realizowane zgodnie z harmonogramem opracowywanym indywidualnie na każdy kurs. Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu.
Umiejętności dydaktyczne są organizowane w środowisku pracy na konkretnych stanowiskach pracy oraz poza środowiskiem pracy w salach dydaktycznych z udziałem instruktora praktycznej nauki zawodu, który na przykładzie wybranego zawodu demonstruje przebieg zajęć praktycznych, omawia ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i przepisów przeciwpożarowych, przeprowadza pokaz wykonania danej czynności oraz przeprowadza symulację części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu zawodowego. Na zakończenie kursu przeprowadza się egzamin i ewaluację.
Program kursu został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Kurs kończy się egzaminem złożonym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia.

W swojej ofercie posiadamy kilkadziesiąt szkoleń i kursów.

Dysponujemy salami szkoleniowymi na wynajem – ceny ustalamy indywidualnie (minimalny koszt sali 30 zł/godzinę)
Informacji udzielamy w siedzibie firmy lub pod nr. telefonu 817474904
Zapraszamy do współpracy!