Aktualności

Zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.pitax.pl/ – portalu ułatwiającego rozliczenie PIT.

 

 

 

 

Zmiana lokalizacji firmy:

Od dnia 1 kwietnia 2019 zapraszamy Państwa do nowej siedziby firmy przy ul. Chopina 32 (wejście od ul. Narutowicza)

“Outplacement na Lubelszczyźnie”
Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, działanie 10.2 Programy typu outplacement oraz budżetu Państwa.
Projekt “Outplacement na Lubelszczyźnie” realizowany jest w partnerstwie. Liderem Projektu jest – Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze, ul. Jasna 6 lok. 17, 20-077 Lublin, zaś Partnerem Centrum Kształcenia Kadr OMEGA Marcin Kusiak  
Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2018 r. do 31.10.2019 r. na terenie województwa lubelskiego.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 100 osób (60 kobiet oraz 40 mężczyzn) z terenu województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Minimum 40% uczestników w projekcie, będą stanowiły osoby z niskimi kwalifikacjami i/lub osoby powyżej 50 roku życia; minimum 20% uczestników w projekcie, będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami; minimum 40% uczestników w projekcie, będą stanowiły osoby z terenów wiejskich.

 

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych zapraszamy do kontaktu z Biurem CKK Omega

tel.: 81 74 74 904